O firmě

Firma byla založena v roce 1991 se sídlem v Moravanech u Pardubic. V roce 1999 se přestěhovala do nových objektů v Prachovicích u Dašic. Hlavní náplní firmy je výroba plechotvářecích strojů, zejména pro využití v klempířských, zámečnických a údržbářských dílnách a provozech. Jde o produkci dle vlastních konstrukčních návrhů.

Dalším oborem činnosti je prodej tvářecích a obráběcích strojů, nářadí a přípravků. Vyrábíme i speciální stroje dle požadavků zákazníka z dodané technické dokumentace, případně stroj konstrukčně připravíme ve vlastní konstrukční kanceláři.

Specializací firmy jsou sklopné perónní stožáry osvětlení do délky 12 metrů (výhradní výrobce perónních stožárů pro nové koridory ČD). Stožáry zabezpečující osvětlení nástupišť nádraží na nově budovaných železničních koridorech. Tyto sklopné stožáry se velmi dobře uplatní tam, kde není možný nebo vhodný přístup techniky na údržbu svítidel, jako jsou parky, tenisové kurty, místa ve svahu apod. Vyrábíme i stožáry veřejného osvětlení měst a obcí, zejména atypické stožáry pro historická centra.

Dále pro obce vyrábíme autobusové zastávky a městský mobiliář.

Firma také přijímá zakázky strojírenské povahy.

Novinkou je výroba forem pro rotační lití plastů. Touto metodou se vyrábí velkoobjemové nádoby, palivové nádrže apod.

Prohlašujeme, že naše firma LIBOR BROM-MOSTR podniká na základě Živnostenského listu vydaného podle čl.III. odst.1 zákona č.286/1995 Sb. fyzické osobě. Č.j. 99/01208/F-6 Ev.č.360600-29351-01.