Rotační tváření plastů

Společnost Libor Brom - MOSTR zajišťuje výrobu forem pro rotační tváření.

Standardními výrobky jsou různé druhy nádrží, ale touto technologií lze vyrobit i předměty ploché, vzniklé dodatečným opracováním polotovarů.

Formy jsou navrhovány s prvotním cílem dlouhodobé výroby kvalitních plastových výrobků a dále pak usnadnit jejich obsluhu, zjednodušit manipulaci a snížit riziko poškození.

Formy se svařují z ocelového plechu.

Povrch forem je upravován dle požadavků zákazníka - leštěn, brokován, pískován, ponechán původní a nebo potažen teflonem.

Základními podklady pro výrobu formy jsou buď výkresy hotového výrobku, 3D soubor, nebo model ve skutečné velikosti.

Ke kontrole rozměrů budoucího výrobku se využívá polystyrénových modelů vyfrézovaných dle 3D souborů.

Samozřejmostí jsou opravy a udržování povrchu forem.

Technologie výroby

Co je to rotační tváření?

Výraz rotační tváření plastů je jedno z pojmenování technologie výroby plastových výrobků, jinak též zvané rotační spékání, rotační natavování nebo rotační sintrování. V podstatě je to výrobní proces založený na působení rozdílných teplot na plast ve formě jemného prášku při současném působení řízeného pohybu formy.

Jaké produkty je možné takto vyrábět?

Sortiment výrobků touto metodou vyráběných obsahuje snad všechny oblasti činnosti člověka. Převážně se jedná o výrobky větších hmotností a rozměrů.

Jaké jsou výhody rotačního tváření pro zákazníka?

Každého zákazníka zajímá především poměr užitných vlastností výrobků ve vztahu k celkovým nákladům, vydaným na projekt výroby daného výrobku. Zde je metoda rotačního tváření upřednostňována u výrobků s předpokládanou produkcí od několika desítek až po desítky tisíc kusů za rok. Zde se velmi pozitivně projevují nižší investiční náročnosti na nástroje a možnost výroby i v opakovaných menších sériích.

Má rotační tváření nějaká výrazná specifika oproti jiným metodám výroby plastových výrobků?

Každá výrobní technologie zpracování plastů má svá výrazná specifika a tak je možné pro konkrétní výrobek vytipovat i optimální technologii.

Za přednosti rotačního tváření se dají označit tyto vlastnosti:

  • produktivní výrobu i malých sérií výrobků
  • výroba uzavřených těsných nádob
  • možnost výroby výrobků od malé velikosti až po výrobky velkých rozměrů (například nádrže o objemů méně než dm3 až po nádrže o objemu několik desítek tisíc dm3)
  • možnost výroby plastových výrobků sílou stěny až několik cm
  • možnost definování složitých tvarů a detailů při výrobní operaci (např. závitů, osazení apod.
  • možnost usazení výztužných kovových profilů do výrobků již při výrobní operaci (závitové vložky, příruby, speciální vložky pro osazení upevňovacích prvků nebo vypouštěcích zátek)

Jaké materiály je možné zpracovávat rotačním tvářením?

Pro rotační tváření jsou vyvinuty speciální produkty významných firem od skoro všech druhů termoplastů. Jejich vlastnosti jsou specificky upraveny pro využití této technologie a pro následné použití výrobků. Většina materiálů je na vysoké úrovni ošetřena proti UV záření, protože se předpokládá použití rotačně tvářených výrobků v exteriéru.

Popis technologie rotačního tváření

Rotační tváření plastů je moderní technologie, která používá za základní materiál plastový prášek a přetváří jej pomocí gravitace, tepla, tvaru formy a pomalého otáčení do výrobku, který je dutý, nemá vnitřní pnutí a švy, má novou pravidelnou vnitřní strukturu a tvarovou paměť.

Výrobky mají přirozeně zesílené rohy a hrany a tenčí, pružnější stěny.

Do výrobku se dají přímo ve výrobním procesu zalít matice, šrouby a nátrubky, které pak slouží k upevnění výrobku ke konstrukci, nebo k montáži komponentů a dalších zařízení.

Výrobky jsou plně recyklovatelné, použitý materiál je naprosto čistý a proto nezatěžuje životní prostředí.

1. Plnění formy práškovým materiálem

2. Ohřívání formy v peci za současného otáčení kolem dvou os

3. Chlazení formy proudem vzduchu

4. Vyjímání hotového výrobku